Provincie West-Vlaanderen gaat samen met 61 steden en gemeenten de strijd aan tegen Aziatische hoornaar

Nest van een Aziatische hoornaar

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde voor de zomer een oproep naar lokale besturen om mee te werken aan de bestrijding van de Aziatische hoornaar, de ‘exoot’ wiens opmars nogal wat zorgen baart.  De belangrijkste vraag richting lokale besturen was of ze willen instaan voor de kost van de verdelging van gevonden nesten op hun grondgebied. Na enkele maanden gaven maar liefst 61 lokale besturen aan dat ze willen meestappen in het project. 

“De Aziatische hoornaar is een ernstige bedreiging voor onze Europese honingbij, maar ook voor een flink pak van onze wilde gevleugelde insecten zoals zweefvliegen en wilde bijen", legt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor landschap en natuur uit. "Imkers stellen sterk verhoogde stress én sterfte bij hun bijen vast, en trekken aan de alarmbel. Door de Aziatische hoornaar te verdelgen helpen we de honingbij en verlagen we eveneens de druk op andere inheemse insecten."

Grootste populatie in West-Vlaanderen
Sinds 2017 is het aantal hoornaars sterk aan het toenemen in onze regio. Het is bovendien zo dat West-Vlaanderen de grootste aanwezigheid kent, doordat hij vanuit Frankrijk aankomt. In 2022 werden in totaal maar liefst 430 nesten gemeld, terwijl op 29 augustus van dit jaar de teller al op 661 nesten stond.

Tot eind vorig jaar stond de Vlaamse overheid in voor het bestrijden van alle gevonden nesten, maar daarop kwamen ze dit jaar terug.  Het probleem loslaten is weliswaar geen optie. “Daarom willen we met de Provincie snel schakelen en als bovenlokale instantie onze schouders zetten onder het bieden van een oplossing, door een partnerschap aan te gaan met de West-Vlaamse steden en gemeenten die te kampen hebben met overlast door de Aziatische hoornaar”, zegt Vanlerberghe.

Sensibilisering bij burgers 
Het verzamelen van waarnemingen van de Aziatische hoornaar is zeer belangrijk. Door doelgerichte communicatie kunnen alle inwoners  helpen bij het spotten van hoornaars. Met 'wiekpotten' kan de Aziatische hoornaar ook gelokt worden. In het voorjaar kunnen ze de dan rondvliegende koninginnen vangen met selectieve vangdozen. Iedere gevangen koningin in het voorjaar is een nest dat zich niet meer kan vormen later op het jaar.  

Verder kunnen burgers meldingen doorgeven via www.vespawatch.be. De West-Vlaamse Regionale Landschappen begeleiden de steden en gemeenten bij deze communicatie.

Lokalisatie van nesten
De Provincie ondersteunt de verdere uitbouw van het Vespawatchersnetwerk.  Vespawatchers zijn vrijwilligers die actief op zoek gaan naar nesten. Met een lokpot vangen en merken ze individuele hoornaars, die ze daarna richting hun nest proberen te traceren. Ook innovatieve technieken worden ingezet, zoals het aanbrengen van kleine zendertjes om gericht nestlocaties te bepalen. 

De Provincie helpt beginnende Vespawatchers met een ‘starterskit’ en nodige materialen. Verder gaan we ook op zoek naar nieuwe Vespawatchers en financieren we ook de opsporingsapparatuur waarmee moeilijke nesten gevonden kunnen worden.  

Georganiseerde verdelging
Gevonden nesten worden doorgegeven op www.vespawatch.be.  Zij bekijken de meldingen en bevestigen of het al dan niet over een nest van een Aziatische hoornaar gaat. Dan komen de meldingen terecht bij de Provincie, die de verdelging van het nest beveelt, tenminste in alle gemeenten die deelnemen aan deze aanpak.