Provincie West-Vlaanderen formuleert ongunstig advies op het gewestelijk RUP Ventilus

AdobeStock_50031720.jpg

De provincieraad formuleert een ongunstig advies omdat het RUP onvoldoende inspeelt op toekomstige technologische evoluties. Indien de technieken evolueren en het in de toekomst mogelijk wordt om delen van de bovengrondse verbinding ondergronds te brengen, dan moet dit ook mogelijk zijn volgens de voorschriften van het RUP. Dat is, met de voorliggende stedenbouwkundige voorschriften in het RUP, op dit moment niet mogelijk.

Ook de ligging van de fietssnelweg F31 ter hoogte van de Spie moet een verordenend karakter krijgen om ervoor te zorgen dat deze zeker gerealiseerd kan worden. Daarnaast moet ook de landschappelijke integratie van het project in het RUP verankerd worden, want dit wordt nu te veel verschoven naar het vergunningsniveau.

Ventilus
Het gewestelijk RUP Ventilus moet voor een toekomstgericht West-Vlaams elektriciteitsnet zorgen en moet hernieuwbare energie vanop zee en op het land transporteren naar verbruikers. Het RUP werd door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld op 07 juli 2023. Momenteel loopt het openbaar onderzoek tot en met 27 oktober 2023. In het kader van het openbaar onderzoek wordt aan verschillende adviesinstanties, waaronder ook de Provincieraad, advies gevraagd.