Provincie West-Vlaanderen en Westtoer investeren in toeristische relance en beleving

gocart

In dit reglement staan heropleving en beleving van de toeristische sector centraal. Hiermee wil de Provincie verder bouwen aan het toeristisch impulsbeleid dat ze tien jaar geleden inzette.

Snelle relancesteun voor logiesondernemingen en private attracties

In een eerste fase wil het provinciebestuur snel inspelen op toeristische ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Hiervoor lanceert ze meteen een eerste oproep en is een budget voorzien van twee miljoen euro.

In deze categorie wordt transitiesteun verleend aan toeristische spelers uit de private sector. Logiesondernemingen, private musea en attracties en toeristische infopunten kunnen een beroep doen op deze steun om kosten die zij maken voor een veilige heropstart na de coronacrisis tot maximaal 50 procent te laten betoelagen.

Kosten die op korte termijn inspelen op de veiligheid en hygiëne van zowel bezoekers als medewerkers, komen in aanmerking. Dat geldt ook voor meer structurele ingrepen die nodig zijn om op langere termijn ‘coronaproof’ te zijn. Tot slot kunnen ook maatregelen voor communicatie en marketing, die ervoor zorgen dat het bedrijf bij heropstart op adequate wijze weer in de markt wordt gezet, worden ingediend.

Dossiers kunnen ingediend worden tot 15 juni. Een tweede indieningsdatum is voorzien op 15 september 2020.

Focus op toeristische beleving in de komende jaren

In een volgende fase legt de Provincie sterk de nadruk op beleving en het creëren van memorabele ervaringen. Aan de hand van vier categorieën bieden de Provincie en Westtoer zowel financiële als inhoudelijke ondersteuning voor de realisatie van innovatieve projecten. In de komende maanden en jaren zullen oproepen volgen waarbij unieke, vernieuwende ervaringen in West-Vlaanderen centraal staan. Daarvoor trekken de Provincie en Westtoer drie miljoen euro uit.

1. Subsidies voor de realisatie van recreatieve hotspots

Een recreatieve hotspot is een plek in de publieke ruimte die belevingsvoller wordt voor de recreant door verschillende creatieve, duurzame ingrepen. Die kan ook het comfort van de gebruiker verhogen en zelfs bijdragen aan de (verkeers)veiligheid.

De Provincie en Westtoer denken hierbij aan belevingsvolle en kwalitatieve picknickplekken, ligzetels, spelelementen, uitkijkpunten, verrassende door- of oversteken voor fietsers en wandelaars bij huidige ‘missing links’ zoals een pontje, hoogten in het reliëf die creatief worden benut, …

2. Subsidies om het toeristisch onthaal in een gemeente te optimaliseren

Dit luik ondersteunt de (her)inrichting van fysieke toeristische infokantoren in een gemeente of stad. De subsidie maakt de transformatie van infokantoor naar belevingsvolle inspiratieplek mogelijk.

3. Subsidies voor belevingsconcepten bij musea en attracties

Musea en attracties krijgen ondersteuning voor de creatie van extra beleving voor de bezoeker. Dit moet ervoor zorgen dat ze de concurrentie met het belevingsaanbod uit andere sectoren kunnen blijven aangaan en de stijgende verwachtingen van bezoekers kunnen inlossen.

4. Subsidies voor belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector

Toeristische spelers uit de private sector kunnen een beroep doen op een impuls voor een nieuwe of verbeterde versie van hun aanbod. Dit kan ofwel voor een project waarmee de zaak (extra) beleving biedt aan zijn gasten, ofwel voor een project dat een duurzame ontwikkeling beoogt en een positieve impact heeft op de ecologische voetafdruk van de onderneming.

Alle info over het reglement en over de komende eerste oproep in het kader van de transitiesteun voor toeristische ondernemingen is te vinden op de website.

www.west-vlaanderen.be/toeristische-impulsen

corporate.westtoer.be/relance