Provincie West-Vlaanderen en gemeente Koksijde bevragen burgers over een leefbaar Koksijde-Dorp

Image

Er worden in oktober en november twee ontwerpweken georganiseerd voor twee gebieden in Koksijde-Dorp: omgeving Sportpark en omgeving Sint-Pieterskerk. Voorafgaand aan die ontwerpweken zijn bewoners van Koksijde-Dorp en Koksijde, maar ook tweede verblijvers, uitgenodigd om deel te nemen aan tafelgesprekken.

Tijdens de tafelgesprekken worden bewoners bevraagd hoe zij Koksijde-Dorp vandaag beleven. Wat gaat er goed? Waar zitten de knelpunten? Waar zijn er opportuniteiten? Maar ook: wat zou ervoor kunnen zorgen dat Koksijde-Dorp een leefbaar dorp is en blijft? Met de uitkomst gaan de ontwerpers in de slag.

Waarom?

In het kader van T.OP Kustzone, het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de kust, getrokken door het Vlaams Departement Omgeving en Provincie West-Vlaanderen, wordt er samen met de gemeente Koksijde een visie ontwikkeld voor het sportpark en de omgeving van het oud gemeentehuis. Tijdens een ontwerpweek wordt er door diverse experten nagedacht over bijkomende alternatieve woonvormen, ruimte voor overdekte sportfuncties, ruimtes voor verenigingen, publieke ruimte, toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers.
De ontwerpweek voor het sportpark is van 21 tot en met 25 oktober.

In het kader van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de reconversie van de Militaire Basis Koksijde wordt er een verfijning van het masterplan uit 2015 opgemaakt voor de omgeving van de Sint-Pieterskerk aan de rand van de militaire basis. In dit PRUP wordt er ruimte gemaakt voor een nieuwe woonontwikkeling van 245 wooneenheden. Er wordt gedacht aan een duurzame wijk met verschillende woonvormen en betaalbaar wonen, maar ook aan een goede integratie met het publiek domein en duurzame mobiliteit.
De ontwerpweek voor de omgeving van de Sint-Pieterskerk is van 25 tot en met 29 november.

Participatie

Tijdens de twee ontwerpweken zijn er ook twee publieksmomenten gepland: op woensdagavond en op vrijdagavond. De ontwerpers stellen dan hun werk voor en beantwoorden vragen van bewoners.

Op het eind van ontwerpweek moeten de grote krijtlijnen voor het masterplan vastliggen. Voor de omgeving van het sportpark is de gemeente dan zelf aan zet om het masterplan uit te voeren.
De resultaten van de ontwerpweek voor de woonontwikkeling rond de Sint-Pieterskerk worden gebruikt om het voorontwerp van het PRUP Reconversie Militaire Basis Koksijde verder vorm te geven. Dit is voorzien voor het voorjaar van 2020.