Provincie West-Vlaanderen breidt provinciedomein Sterrebos (Roeselare) uit

uitbreidingsterrebos

Historisch kasteelpark

Het gaat om een perceel van 82 are langs de Moorseelsesteenweg, aan de overzijde van het huidige provinciedomein. De grond bevindt zich pal tegenover de hoofdingang van het kasteel en de cafetaria. Het perceel met een grote vijver behoort historisch toe aan het kasteelpark.

Bijkomende functies

De zone staat in het gemeentelijk plan van aanleg ingetekend als watergebied. Die functie zal het ook behouden en zo kan het dus dienen als buffer van regenwater. De vijver kan ook een educatieve rol krijgen, als waterbiotoop voor het onderzoek van waterleven.

Het nieuw stukje provinciedomein zal ook een recreatieve en sociale invulling krijgen. Zo ligt de uitbreiding langs het fietsroutenetwerk van Westtoer.

Er loopt ook een pad door, de voetweg 50. Die voetweg 50 wordt bestendigd voor zacht recreatief verkeer en vormt een mooie doorsteek van de nabijgelegen wooneenheden naar het provinciedomein.

Kosten

Het provinciebestuur voorziet de komende jaren 100.000 euro voor de aankoop en de inrichting van het domein.