Provincie West-Vlaanderen breidt Provinciaal Technisch Instituut (PTI) uit

ProvPTI

Dat is beslist op de provincieraad in de zitting van donderdag 24 september.

Nieuwbouw

In de campus in de Condédreef komt een capaciteitsuitbreiding, namelijk aan Blok C dat nu drie klasruimtes telt. Die verdwijnen en maken plaats voor een nieuw gebouw. Door de nieuwbouw een niveau op te lichten spaart het PTI schaarse open ruimte uit. Een uitsprong zal dienen als overdekte speelplaats voor de eerste graad. Op het gelijkvloers bevindt zich de toegang tot de klassen en een sanitair blok. Op de eerste verdieping zijn twee klasruimten voorzien die aansluiten op het reeds bestaande gebouw. Op de tweede verdieping komen vijf nieuwe klaslokalen, drie op het dak van de bestaande gebouwen, twee op het nieuwe blok. Elk hebben ze een oppervlakte van 60 vierkante meter. In Blok C stijgt de capaciteit daardoor van drie naar zeven klaslokalen.

Groeiende belangstelling

Met de capaciteitsuitbreiding komt de Provincie tegemoet aan het groeiende leerlingenaantal in het PTI. Op 1 september 2020 telde het PTI Kortrijk 1.046 leerlingen, waarvan 474 op de campus ‘Techniek & Design’ (Graaf Karel de Goedelaan 7) en 572 op de campus ‘Wetenschap & Groen’ (Condédreef 10). Dat zijn er bijna 100 meer dan vorig jaar.

De huidige locatie van de PTI Campus ‘Wetenschap en Groen’ in de Condédreef stoot op zijn limieten en door de ligging in een wijkomgeving zijn er weinig uitbreidingen mogelijk. Daarom werd ook Hoeve Walle aangekocht waardoor de afdeling ‘Dier’ na de restauratie kan verhuizen. Het dossier bevindt zich reeds in de aanbestedingsfase.

Voor het PTI betekenen de toekomstige faciliteiten een duurzame verbetering, waarmee de Provincie West-Vlaanderen het technisch onderwijs in onze provincie versterkt.

Timing en kosten

De Provincie investeert 1.810.252,05 euro in de nieuwbouw. In 2019 zegde de toenmalige minister van onderwijs Hilde Crevits een subsidie van 430.302,60 euro toe voor het luik extra capaciteit. Voor het reguliere luik wordt een subsidieaanvraag bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) ingediend, waarbij 60% van de werken of 655.097,81 euro voor subsidiëring in aanmerking komt. De Provincie voorziet 724 851,84 euro als inrichtende macht. De werken starten in februari 2021 en zullen 350 werkdagen in beslag nemen.