Provincie West-Vlaanderen bevestigt vergunning onder voorwaarden voor bouw moskee in Kortrijk

shutterstock_3240645.jpg

De Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk diende op 30 december 2020 een aanvraag in voor de realisatie van een religieus en cultureel centrum langs de Brugsesteenweg in Kortrijk. Daarbij wordt de vroegere Bio-Planet heringevuld. In juni 2021 verleende het stadsbestuur van Kortrijk een omgevingsvergunning, maar daartegen werd beroep tegen aangetekend bij de deputatie door een aantal buurtbewoners.

Functiewijziging, gevelwijzing, verbouwing van een bestaand handels- en kantorencomplex
Volgens de beroepers hoort deze moskee qua schaalgrootte niet thuis in een woonwijk en zou deze aan de stadsrand of op een industrieterrein moeten worden ingepast. Ook vrezen ze een toename van de mobiliteit en in het bijzonder een bijkomende parkeerdruk voor de omgeving.

De adviesinstanties Astrid en het Agentschap Wegen en Verkeer verleenden in graad van beroep een voorwaardelijk gunstig advies.

Na het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar, waarin vooral vragen tot verduidelijking werden gesteld, organiseerde de deputatie een digitale hoorzitting, waarin beroepers, aanvragers en stad Kortrijk hun standpunt konden toelichten.

Vergunning onder voorwaarden
De deputatie bevestigt dat een dergelijke moskee inpasbaar is in deze omgeving. Het gaat ook om de verhuis van een moskee, die momenteel op een andere locatie in het stadsweefsel is ingepland. Er is geen sprake van onaanvaardbare geluidshinder aangezien het hier enkel gaat om een gebedsruimte, die niet altijd op volle capaciteit wordt gebruikt.

Wat de mobiliteitsaspecten betreft is het zo dat er een uitgebreide en goed onderbouwde mobiliteitsnota is. Uit deze nota blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn en dat de nabijgelegen parking van het jeugdcomplex van KV Kortrijk ook beschikbaar is als het wat drukker is.

Omwille van haar centrale ligging is de locatie goed bereikbaar met de fiets of te voet, of via het openbaar vervoer.

De deputatie baseert zich dan ook op deze mobiliteitsnota om te oordelen dat er op het vlak van mobiliteit geen onaanvaardbare hinder is.

De deputatie legt, net als de Stad Kortrijk, wel als voorwaarde op dat zo nodig stewards moeten worden ingezet om het verkeer vlot naar de beschikbare parkeerplaatsen te leiden. De aanvrager moet in de communicatie naar de gebruikers ook duidelijk aangeven dat er voldoende alternatieve vervoersmogelijkheden zijn. Tenslotte is er ook de voorwaarde dat het dakterras en de tuinen aan de cafetaria niet als buitenterras kunnen worden gebruikt.