Provincie weigert omgevingsvergunning voor 2 windturbines in Brugge/Zuienkerke

Image
Windmolen in veld met gewassen

De aanvraag betreft het plaatsen van 2 grote windturbines op de grens tussen Brugge en Zuienkerke, ten westen van de N31.

Omgevingsvergunning geweigerd

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), de departementen Omgeving en Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en de gemeentebesturen van Brugge en Zuienkerke brachten een ongunstig advies uit.

De deputatie volgt deze adviezen en is van oordeel dat er momenteel te weinig duidelijkheid is over de mogelijkheden tot ontwikkeling ten oosten van de N31 en over de vraag hoe windturbines langs de westelijke kant zich daartoe kunnen verhouden.

In de ruimere omgeving staan al heel wat windturbines. Om de hinderaspecten van de gevraagde windturbines met zekerheid te kunnen inschatten en beoordelen moet er eerst duidelijkheid en zekerheid zijn rond de cumulatieve effecten van al die windturbines.

Openbaar onderzoek en bezwaren

Tijdens het openbaar onderzoek werden er 31 bezwaren ingediend in Brugge en 138 in Zuienkerke.