Provincie vormt laatste deel Guldenspoorpad om tot fietssnelweg nabij vernieuwde Avelgemse stationsbuurt

guldenspoorpadavelgem

Er werd op de Groene As een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 3 meter over een afstand van 2 km gerealiseerd, tussen de Kouterlosstraat en het Stationsplein, en van de Doorniksesteenweg tot aan de fietsersbrug over de Schelde. Dit nieuwe traject was een ontbrekende schakel van de F45-fietssnelweg. In samenwerking met de gemeente Avelgem onderging ook de voormalige stationsbeurt een metamorfose en werd het Guldenspoorpad ook daar doorgetrokken.

Uitgevoerde werken

De fietsas sluit nu aan op de reeds gerealiseerde infrastructuurwerken aan het station van Avelgem en vormt een mooie toegangspoort voor wie van over de fietsersbrug over de Schelde West-Vlaanderen binnenkomt.

Er kwam ook een nieuwe aansluiting met die andere Groene As, de Trimaarzate. Aan de nabijgelegen kruisingen maakte de Provincie werk van een verkeersplateau. Op die kruispunten genieten fietsers nu voorrang.

De voormalige goederenkoer van het station is omgevormd tot een groene plek. Bij de herinrichting van de bedding in natuurgebied tussen de Reitgracht en de Schelde heeft de Provincie West-Vlaanderen maximaal de natuurwaarden gerespecteerd.

Kostprijs en werken

De werken werden geraamd op 595.145 euro inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De werken omvatten onder andere de nodige opbraak- en grondwerken, de aanleg van het fietspad in asfalt en het inzaaien van bermen en hooilanden in gras.

Recentelijk verwierf de Provincie West-Vlaanderen ook nog enkele gronden van de spoorwegbedding, waardoor ze nu het hele Guldenspoorpad op Avelgems grondgebied beheert.

De werken werden in juni 2019 opgestart en zijn nu helemaal afgerond.

Guldenspoorpad en fietssnelweg F45

Het tracé van de oude spoorwegbedding is opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of het werk. Het is een veelgebruikte fietsverbinding voor werknemers, scholieren en voor recreatieve fietsers.

De fietssnelweg F45 is in totaal 61km lang.

Stationsomgeving Avelgem

Daarnaast werkte de Provincie West-Vlaanderen goed samen met de gemeente Avelgem, vervoersmaatschappij De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de herinrichting van de stationsomgeving. De Provincie zorgde voor de aanleg van het stuk Guldenspoorpad op de vernieuwde site van het station, goed voor een kost van 47.083 euro.

Op de site zijn ook veertien appartementen en twaalf sociale koopwoningen gerealiseerd en heeft Avelgem het volledige plein met parking aan de Yzerwegstraat heraangelegd.

De Lijn zorgde voor de heraanleg van het busstation en AWV voor de heraanleg van het kruispunt van de Doorniksesteenweg en de Stijn Streuvelslaan. Ook het verkeerscirculatieplan werd aangepakt wat de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers verhoogt. Het volledige stationsproject kost 1.679.059 euro, waarvan bijna 1,3 miljoen euro ten laste van de gemeente Avelgem, die optrad als bouwheer.