Provincie voorziet uitbreiding van 4,5 ha voor provinciedomein Palingbeek (Ieper)

De Palingbeek

Het gaat over enkele percelen met een totale oppervlakte van 4,5 ha. De Provincie voorziet een budget van 300.000 euro voor de aankoop en de inrichting van de nieuwe percelen. De Palingbeek overschrijdt met deze aankoop de kaap van 250 ha, en vormt hiermee een van de belangrijkste groengebieden in de zuidelijke Ieperboog. Het is ook het grootste provinciedomein van West-Vlaanderen.

Recreatieve verbindingen
Er komen nieuwe recreatieve verbindingen die aansluiten op de bestaande wandel- en ruiterpaden, bv. tussen de Verbrandemolenstraat en de Palingbeekstraat. Deze ruiterroute zal verder ingekleed worden met kleine landschapselementen en bomenrijen.

De rand van de percelen kan met beplanting van inheems groen gebeuren. Aan deze randen is er nu al een meidoornhaag aangeplant in samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek.