Provincie voorziet uitbreiding van 2,2 ha voor provinciedomein Tillegembos (Brugge)

Kasteel Tillegem

De percelen van in totaal 2,2 ha zijn gelegen naast het Valkenbos, in de hoek van de Torhoutse Steenweg en de autosnelweg E40. Ze hebben de bestemming natuurgebied volgens het gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge.

De gronden zullen ingeschakeld worden om een wandelverbinding te realiseren tussen de fietsonderdoorsteek van de Torhoutse Steenweg richting Valkenbos. Een gedeelte komt in aanmerking om er nieuw bos te realiseren in afwisseling met bloemenrijk grasland. De bestaande vijver wordt omgevormd in het kader van de verdere natuurinrichting van het provinciedomein.

De Provincie investeert voor de aankoop van 2,2 ha grond en de bijhorende inrichting (paden, bos, recreatieve infrastructuur) om en bij de 125.000 euro.


Provinciedomein Tillegembos
Het provinciedomein Tillegembos is een belangrijke groenpool binnen de Groene Gordel van Brugge. De aantrekkingskracht van het domein is fors toegenomen en daarom ging de Provincie op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Het provinciedomein groeit daarmee tot 151 ha.