Provincie voorziet uitbreiding van 12,4 ha voor provinciedomein Fort van Beieren (Brugge)

Fort van Beieren

Het gaat over 11 percelen grond met een totale oppervlakte van 12,4 ha die grenzen aan het huidige Provinciedomein. Dat brengt de totale oppervlakte van het domein op ruim 65 ha.

De verwerving van de gronden past binnen de visie van de Provincie om inwoners extra mogelijkheden te bieden op vlak van zachte recreatie en natuur verder te ontwikkelen. Dat zal onder meer gebeuren door de aanleg van wandel- en fietspaden en extra groen. Er is ook de mogelijkheid om een nieuwe toegangsweg aan de kant van de Damse vaart (Noorweegse Kaai) richting Fort van Beieren te realiseren.

Provinciedomein Fort van Beieren
In 1998 kocht de Provincie het Fort van Beieren, een domein van toen ruim 26 ha tussen de dorpskern van Koolkerke en de Damse Vaart in Brugge. Het domein bestaat uit een aarden fort met binnen- en buitengracht en maakt deel uit van Staats-Spaanse Linies. In 2018 kocht de Provincie al gronden aan zodat het domein uitgebreid werd tot ruim 52 ha.