Provincie voorziet nieuw fietspad tussen Oostkamp en Zedelgem

shutterstock_1885496.tif

Het project start in de kern van Oostkamp ter hoogte van het kruispunt met de Rustoordstraat, Walstraat en Majoor Woodstraat en eindigt aan de N309 (Steenbrugsestraat) in Loppem. Het gaat om de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden in asfalt over 2,2 km. In de Rustoordstraat en de Loppemsestraat worden fietssuggestiestroken aangelegd.

De werken maken deel uit van een groter project waarbij de gemeente Oostkamp instaat voor de aanleg van een nieuw wegdek tussen de Rustoordstraat en de Loppemsestraat. De gemeente Zedelgem zorgt voor de afwatering van de rijweg Oostkampse Baan.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 2,2 miljoen euro, inclusief btw, waarvan de Provincie 1,8 miljoen euro, inclusief btw, bijdraagt. De overige kosten worden gedeeld door de gemeenten Oostkamp en Zedelgem.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. De start van de werken is voorzien voor 2023. De uitvoeringstermijn bedraagt 140 werkdagen.