Provincie voorziet nieuw fietspad tussen De Haan en Zuienkerke

Beide gemeenten waren al jaren vragende partij voor een veilige fietsverbinding. De werken gaan op maandag 25 april van start.

Geplande werken
Het project omvat de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt met een breedte van 2,5 m over een traject van 3,2 km, langs de Grotestraat in De Haan en de Prins Leopoldstraat in Zuienkerke. Asverschuivingen, middengeleiders, het visueel versmallen van de rijweg door witte belijning en verticale groenelementen moeten zorgen voor een betere verkeersveiligheid.

Het project kadert in een groter geheel waarbij de rijweg wordt vernieuwd en er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd door Farys/TMVW. Verder worden de grachten breder gemaakt zodat ze meer water kunnen opnemen.

De werken verlopen gelijktijdig met de werken in het centrum. Ook daar worden de rijweg en riolering aangepast. Om de bereikbaarheid van de gemeente te verzekeren worden de werken nauw op elkaar afgestemd.

Archeologisch onderzoek
Volgens het archeologisch vooronderzoek zou er tijdens het graven mogelijks een vroege beschaving van Vlissegem aangetroffen kunnen worden. Daarom wordt er bij het project ook een archeologisch team voorzien dat de graafwerkzaamheden zal opvolgen.

Kostprijs en termijn
De Provincie West Vlaanderen zal optreden als bouwheer met Farys, de gemeentebesturen en het studiebureau Haegebaert als partners. Het project werd begroot op ongeveer 3,15 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro wordt gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse Overheid, Farys en de betrokken gemeenten nemen het overige deel van de kosten op zich.

De Grotestraat in De Haan is vanwege de werken in het centrum afgesloten ter hoogte van de Warvinge. Er wordt een omleiding voorzien. De eerste fase zal tot het najaar van 2022 duren.