Provincie voert werken uit tegen wateroverlast Duikerstraat (Ingelmunster)

shutterstock_137338277

Dat moet de wateroverlast in de omgeving van de Duikerstraat in de toekomst beperken.

Tijdens hevige onweersbuien in de zomer van 2020 stond een groot deel van de Duikerstraat onder water. De Provincie voerde een grondige analyse uit en merkte op dat de buurt met een verstoorde waterafvoer kampt. Er is een oplossing in drie delen ontworpen die ook door de buurt gedragen wordt.

Geplande werken
Een eerste luik van de werken omvat de aanleg van een weggracht langs de Hemelrijkstraat over een afstand van 180 m die op verschillende plaatsen wordt voorzien van een stuwconstructie. Op die manier wordt het afstromende water van de akkerlanden in de weggracht opgevangen en de waterloop vertraagd. Het water dat verderop van de akkerlanden over de helling naar beneden stroomt wordt vertraagd door een graserosiestrook en de aanleg van een buffergracht met een bodembreedte van 1 m en een capaciteit van 65 m3.

Het tweede luik omvat de aanleg van een grondberm met beperkte hoogte en afvoerconstructie in de achtertuinen van een aantal woningen in de Duikerstraat. Deze komen tot op heden onder druk te staan van het afstromende water vanuit de hoogtes van Lendelede. Dat water moet via een private inbuizing stromen, die te beperkt is. Het bestaande afvoerpunt wordt heraangelegd waarbij alle bestaande aansluitingen toegankelijk worden vanuit het naburige weiland, dat een buffercapaciteit heeft van 1.200 m³.

Om het teveel aan oppervlaktewater dat zich in extremis op de Duikerstraat bevindt weg te werken, wordt als laatste een afvoerconstructie ontworpen bovenop de ingebuisde waterloop.

Kostprijs en termijn
De totale kost voor de werken wordt geraamd op 147.790,55 euro, exlusief BTW. De start van de werken is gepland voor oktober 2021 met een uitvoeringstermijn van 50 dagen.