Provincie voert belangrijke slibwerken uit aan ’t Zeetje in provinciedomein ’t Veld (Ardooie)

Image

Die baggerwerken en bijkomende verbeteringswerken zullen zeker duren tot het najaar. De Provincie stelt alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Het Zeetje

De voormalige veldvijver ‘’t Zeetje’ werd in de 19de eeuw omgevormd tot een romantische vijver in Engelse landschapsstijl en bepaalt nog altijd het beeld van het provinciedomein.

Doorheen de jaren heeft er zich een dikke sliblaag afgezet in de vijver, van 60 tot 100 cm. Die volledige sliblaag zal gebaggerd worden en komt terecht op een voormalige akker. In totaal zal ongeveer 20.000 m³ slib uit de vijver worden gehaald. Eens die droog is zal er amper 5 procent overblijven.

De werken hebben tot doel een parkvijver te krijgen met helder water van het type voedselrijke, zoete wateren waar eventueel waterplanten en/of oevervegetaties aanwezig zijn. Na het ontslibben van de vijver worden inheemse waterplanten aangeplant.

Bijkomende werken

De dikke sliblaag is voor een groot deel te wijten aan de Veldbeek die nu rechtstreeks in de vijver uitkomt. De beek brengt veel slib mee en zorgt voor een snelle verlanding. Om dat in de toekomst te voorkomen krijgt de Veldbeek een apart tracé langs de rand van de vijver en kan deze bypass gemakkelijk uitgebaggerd worden.

Daarnaast zullen ook een aantal bruggen worden aangepakt die na hun plaatsing eind de jaren zeventig aan vervanging toe zijn. Op die manier zorgt de Provincie dat de eilandjes in de vijver optimaal toegankelijk blijven.

Voor de verbetering van de waterhuishouding en de infrastructuurswerken investeert de Provincie 400.000 euro.

Hinder

De werken zullen enige hinder met zich meebrengen. De aannemer zal het slib heen en weer rijden over de toegangsweg. Dat is de weg tussen de parking en de cafetaria de Keunepupe. Aangepast schoeisel is aangewezen voor bezoekers. Het pad rond ’t Zeetje zal niet toegankelijk zijn. De Provincie raadt gedurende de werken aan de aanwijzingen op het terrein stipt op te volgen. De andere wandel- en looproutes, zoals die voor beginnende lopers, blijven wel toegankelijk.