Provincie vernieuwt inkomzone voor Esenkasteel (Diksmuide)

Esenkasteel in Esen (Diksmuide)

Het project kadert in de opwaardering van het domein Esenkasteel. Het gaat om de vernieuwing van de huidige inrit, parking, wandelpaden voor het kasteel en de bestaande verlichting. In het park zelf zijn er geen werken gepland.

De huidige parking, aangelegd in dolomiet, is omboord door betonnen kantstroken en vertoont oneffenheden en barsten. Ook de paden zijn in dolomiet aangelegd en verkeren in slechte staat. De wegen waar voertuigen mogen rijden, worden volledig opengebroken en vervangen door een tweesporenpad in kasseien. Voor de ingang van het kasteel wordt een zone in gebakken straatstenen aangelegd.

Ook de parking wordt heraangelegd. De helft wordt aangelegd in kasseien, kunststof grastegel, de andere helft zal dienst doen als overloopparking en wordt aangelegd in steenslaggazon.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 276.867,69 euro, inclusief btw. De werken starten in de loop van 2022 en zijn geraamd op 35 werkdagen.