Provincie verdeelt 827.246 euro aan subsidies over 9 lokale klimaatprojecten

Image

De steden Waregem, Nieuwpoort, Oostende en Roeselare ontvangen steun voor aanzienlijke energiebesparende ingrepen aan hun gebouwen. De gemeente Wingene zet in op de vooruitstrevende techniek van een warmtekrachtkoppeling voor het zwembad. De stad Gistel investeert in de energetische renovatie van assistentiewoningen. De gemeente Oostkamp en de stad Torhout voorzien in elektrische (deel)wagens. En de stad Veurne zet een innovatief project op dat landbouwers stimuleert om te voorzien in lokale energieopwekking.

Met deze 9 projecten helpt de Provincie 278 ton CO2 per jaar besparen.

Klimaatbeleid
Naast het opzetten van een lokaal klimaatfonds wil de Provincie ook inhoudelijke ondersteuning bieden en de goede voorbeelden delen met de andere besturen.
De Provincie wil West-Vlaanderen laten evolueren naar een klimaatneutraal grondgebied tegen 2050. Deze ambitie op vlak van klimaat voor haar eigen werking als instelling, maar ook voor het grondgebied, vraagt veel inspanning.
Door lokale besturen te ondersteunen bij de uitvoering van hun lokaal klimaatplan, moet het behalen van deze ambitie op provinciaal niveau mogelijk worden. Het reduceren van de CO2-uitstoot is daar een belangrijk element in.

Als bijlage is een overzicht van de goedgekeurde projecten (met bedrag) terug te vinden.

www.west-vlaanderen.be/klimaat

Meer info
kabinet gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur, Guido Decorte
guido.decorte [at] west-vlaanderen.be of 050 40 31 50