Provincie verdeelt 151.300 euro aan subsidies over 7 onderwijsprojecten

Provincie kent subsidies toe aan elf projecten flankerend onderwijsbeleid

Dat besliste de deputatie van de Provincie in haar zitting van donderdag 20 juni. De ondersteuning past binnen het provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijsbeleid.

Een overzicht van de projecten die subsidies ontvangen:
COACH, KTA Brugge 12.500 euro
SteamPro’s, RHIZO Zwevegem 25.000 euro
INSTEM, VIVES 20.000 euro
WeCanDoRobot, VIVES 25.000 euro
STEM4Sea, Basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat 23.800 euro
UnderSTEAM, Vrije Basisschool Sint-Pieter Kuurne 20.000 euro
[email protected]@Miras, CVO Miras 25.000 euro

Provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijsbeleid

Via het reglement wil de Provincie innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen. Projecten kunnen maximum 25.000 euro steun ontvangen.

Ingediende projecten spelen bij voorkeur in op STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics), positieve beeldvorming technisch- en beroepsonderwijs, kennismaking met technische profielen en de daarbijhorende technische beroepen.
Daarnaast kunnen ook projecten ingediend worden die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen omtrent flankerend onderwijsbeleid, zoals een positieve studiekeuze, een gekwalificeerde uitstroom of de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Op die manier komen onder andere ook projecten uit het volwassenenonderwijs en volwasseneneducatie aan bod.

Projectindieners krijgen de kans om hun projectidee op voorhand af te toetsen via een voortraject. Hierin krijgen ze feedback om hun effectieve projectaanvraag te versterken.

Volgende indienronde

Nieuwe aanvragen voor projectsubsidies kunnen ingediend worden op volgend adres: Cel Onderwijs, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
of online, via de website www.west-vlaanderen.be/flankerendonderwijs of via [email protected].

Wie gebruik wil maken van het voortraject, kan dit aanvragen uiterlijk op 15 september 2019. Het uiteindelijke dossier dient ingediend te worden vóór 15 oktober 2019. De projecten kunnen ten vroegste van start gaan op 1 januari 2020.

Als bijlage is een overzicht van de projecten die steun ontvangen terug te vinden.