Provincie steunt 102 studenten en 17 docenten voor internationale stage

Image

Daarvoor maakt de Provincie West-Vlaanderen 199.500 euro vrij.

Diverse stages

Alle 102 goedgekeurde projecten van studenten gaan over een langlopende ervaring in het buitenland, met andere woorden over een stage- en onderwijservaring van minimum 2 maanden. De focus is divers: in het kader van internationale solidariteit lesgeven, gezondheidszorg aanbieden en therapieën ontwikkelen of in een bedrijfscontext businessevents opzetten en IT-uitdagingen aanpakken.

De projecten van docenten hoger onderwijs duren minimum 2 weken, waarbij ze doceren en contacten leggen om strategische partnerschappen uit te bouwen.

In de top drie van meest gekozen bestemmingen staan Zuid-Afrika, India en gedeeld derde: Oeganda en Gambia.

Vernieuw reglement

Het vernieuwde reglement werd in juni gelanceerd, gevolgd door een eerste oproep. Meer dan 100 studenten kunnen na deze eerste ronde hun persoonlijke ontwikkeling versterken met een buitenlandse ervaring. Een ervaring die ze straks ook meenemen naar de arbeidsmarkt. Dat betekent een maatschappelijke en socio-economische win voor West-Vlaanderen.

Dankzij de geografische uitbreiding in het vernieuwde reglement van DAC-landen (Development Assistance Committee, of door OESO erkende ontwikkelingslanden) naar een werkgebied wereldwijd, met uitzondering van de Erasmuszone, krijgen aanvragers voor een internationale ervaring in onder meer de Verenigde Staten, Japan en Australië voor het eerst een provinciale subsidie.

Algemeen

Het provinciaal subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen geldt voor studenten hoger onderwijs die les volgen in West-Vlaanderen of pas afgestudeerde jongeren aan het hoger onderwijs, die in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn. Ook medewerkers verbonden aan een West-Vlaamse hogeschool, universiteit of vestiging van een hogeschool of buitenlandse partnerinstelling komen in aanmerking.

De subsidie gaat van 1.500 euro tot 2.500 euro voor een langlopende internationale onderwijs-, stage- of onderzoekservaring wereldwijd.

Na deze succesvolle eerste oproep volgt een tweede indienronde. Die is in mei 2020 gepland.

[www.west-vlaanderen.be/subsidies]