Provincie stelt Wim Opbrouck aan als curator voor het Provinciaal Hof (Brugge)

Tijdens het openingsjaar 2024 zal de West-Vlaams ambassadeur met heel wat unieke West-Vlaamse verhalen en objecten alle aspecten van het vernieuwde historisch gebouw in de kijker zetten.

De curator
Acteur Wim Opbrouck werd in 2020 verkozen tot Ambassadeur van West-Vlaanderen. Door de Provincie is hij nu aangesteld als curator voor het openingsjaar van het vernieuwde Provinciaal Hof. De voorbereidingen hiervoor zijn nu al opgestart. Hij zal het Provinciaal Hof, samen met de West-Vlamingen, aan de hand van een participatief traject van een sterk narratief voorzien.

Verhalen uit de provincie
Onze provincie wordt niet gedefiniëerd door de grenzen, maar door de mensen die er wonen. Zij geven zin en betekenis aan West-Vlaanderen. Om dat te illustreren, zal Wim Opbrouck werken met verhalen. Verhalen die onthullen, emotioneren, motiveren, reflecteren, confronteren of triggeren, maar die vooral verbindend werken. Deze verhalen zal hij de komende jaren verzamelen en blootleggen.

West-Vlamingen kunnen objecten aandragen die verbonden zijn met West-Vlaanderen, gebaseerd op een persoon of een gebeurtenis. Het kan gaan om iets wat onze provincie echt typeert, of een object die in de vergetelheid is geraakt. Wim Opbrouck verzamelt de meest frappante, leukste en emotioneelste, en maakt er ‘het verhaal van de West-Vlaming’ van.

Een selectie van deze verhalen en objecten zullen gevisualiseerd en gematerialiseerd worden in het Provinciaal Hof. Een parcours met alledaagse en iconische artefacten loodst de bezoeker doorheen het hele gebouw recht naar de ziel van de provincie.

Oproep
Om het open huis met de West-Vlamingen te realiseren, wil de Provincie een aantal evenementen organiseren waarbij alle West-Vlamingen opgeroepen worden om een voorwerp, een ‘ding’ met een eigen verhaal voor te leggen.

Open huis met verschillende functies
Het Provinciaal Hof is al meer dan 125 jaar het uithangbord van het provinciebestuur. De Provincie West-Vlaanderen, eigenaar sinds 2018, wil van het historische gebouw op de Markt van Brugge een open huis maken voor alle West-Vlamingen en bezoekers van buiten de Provincie. Ze engageerde zich daarom om het gebouw volledig te restaureren.

Het moet een ‘Huis van de West-Vlaming’ worden waar inspiratie centraal staat. Bezoekers zullen er ook kunnen proeven van activiteiten, zoals lezingen, producenten van 100% West-Vlaams die hun producten voorstellen of een startende ondernemer die komt vertellen. Daarnaast zullen er ook vergader- en congresruimtes zijn. Tenslotte komt er nog een ruim aanbod van individuele of gegidste bezoeken.

Restauratiewerken
Het neogotische Provinciaal Hof ging in oktober vorig jaar in de steigers voor een grondige restauratie, renovatie en herinrichting.
Er werd gestart met werken aan het exterieur, die perfect op schema lopen. De achter- en zijgevels zijn afgewerkt: reiniging, herstel glas in lood, herstel bakstenen en schilderwerken.

De dakwerken zijn intussen afgerond. Maar liefst 33.000 nieuwe leien werden geplaatst en intussen is de torenkraan terug afgebroken. De voorgevel wordt tegen eind dit jaar afgewerkt. Dit omvat beeldhouwwerk waar onderdelen vervangen worden en nieuwe stukken die ingevoegd worden. Het glas in de loodramen wordt dit najaar, na restauratie in het atelier, teruggeplaatst. Daarna volgt de binneninrichting, met o.a. gedeeltelijke restauratie, nieuwe liften en sanitair.

www.provinciaalhof.be