Provincie start winteronderhoud aan 3.653 km waterlopen

​De onderhoudswerken worden telkens uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers.

In totaal kosten alle maaiwerken aan de 3.653 km waterlopen zo’n 2 miljoen euro per jaar. De Provincie West-Vlaanderen staat in voor alle kosten.

Het ruime publiek kan via www.giswest.be/winteronderhoud bekijken welke werken in zijn/haar omgeving gepland zijn.

Winteronderhoud is noodzakelijk
3.653 km waterlopen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Provincie. In het noorden gebeurt het beheer van de waterlopen door de polderbesturen; in de rest van de provincie door het provinciebestuur zelf.
Het jaarlijks wegmaaien van de vegetatie is belangrijk omwille van veiligheidsredenen. In het voorjaar en de zomer ontwikkelt de beekvegetatie fors. In het najaar belemmert de uitgebloeide vegetatie de vlotte doorstroming van het vele water in de winter. De waterloop heeft in deze periode zijn volle afvoercapaciteit nodig. De maaiwerken zorgen tevens voor de verjonging van de vegetatie waardoor de oevers stevig en stabiel blijven.

Campagne ‘Bluuft e bitje van de beke’
Toch blijft de medewerking van de grondgebruikers noodzakelijk.
In juli 2014 nam de Provincie de meeste gemeentelijke waterlopen over. Het daaropvolgende winterseizoen stond ze dus voor de eerste keer zelf in voor het onderhoud van dit uitgebreide waterlopennet. Er rezen toen enkele problemen.

Het onderhoud kon bij sommige waterlopen niet op een goede manier gedaan worden omdat er geen voldoende brede vrije doorgang is voor de machines. Daardoor kon een goede doorstroming van het water in gedrang komen met risico op overstroming tot gevolg.

Op andere plaatsen waren oevers weggezakt doordat de grond te dicht bewerkt of bebouwd werd. Dit betekent dat het gevaar bestaat dat jaar na jaar een stukje oever wegspoelt. Dat is geen goede zaak voor de eigenaar of gebruiker van de aanpalende grond, maar uiteraard ook niet voor doorstroming en waterkwaliteit.

Begin 2015 ging de Provincie daarom van start met de campagne ‘Bluuft e bitje van de beke’. Met de campagne wil ze enerzijds, iedereen die aan een waterloop woont of werkt, sensibiliseren om afstand te houden van waterlopen en anderzijds, informeren over de verschillende regels die spelen bij gebruik van percelen naast een waterloop. De twee regels die particulieren en landbouwers al een stuk op weg helpen zijn: ‘voorzie vrije doorgang op de vijfmeterstrook’ en ‘hou één meter afstand voor grondbewerking’.

Andere onderhoudswerken aan de waterlopen
De jaarlijkse wintermaaiwerken van de waterlopen zijn een onderdeel van de algemene onderhoudswerken voor onbevaarbare waterlopen. Naast het uitmaaien van de vegetatie gebeuren er ook slibruimingen (of baggeren), worden verzakte oevers hersteld of worden debietsbegrenzende maatregelen genomen zoals stuwtjes in de bedding van de beek of het terug in open profiel brengen van een overwelfde waterloop. Deze werken worden het hele jaar door uitgevoerd, als de weersomstandigheden en de toestand van de velden dit toelaten.

De Provincie besteedt jaarlijks ongeveer 7 miljoen euro aan het globaal onderhoud van de waterlopen.

www.west-vlaanderen.be/waterlopen
www.giswest.be/winteronderhoud

Meer info
Kabinet gedeputeerde voor integraal waterbeleid voor de Provincie West-Vlaanderen, Bart Naeyaert
[email protected] of 050 40 72 36