Provincie start met tweede fase heraanleg Vrijbosroute tussen Kortemark en Langemark-Poelkapelle

Inhuldiging Vrijbosroute 4

De Vrijbosroute is een ‘groene as’, een voormalige spoorwegbedding en maakt eveneens deel uit van het netwerk van de fietssnelwegen, als F351.

Uit te voeren werken
De werken omvatten verschillende ingrepen. In hoofdzaak zullen vooral de kruisingen met de dwarsende wegen worden aangepakt en zal de huisstijl overal worden toegepast, onder meer met de herkenbare rood-witte mijlpalen. Die moeten helpen om de oversteken beter te accentueren en veiliger te maken. In totaal gaat het om zeventien kruispunten tussen Kortemark en Langemark-Poelkapelle. Een tiental kilometer fietspad krijgt ook een nieuwe toplaag.

In het centrum Staden wordt er een ontbrekend stuk aangelegd in halfverharding. Aansluitend zal het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt met de Diksmuidestraat aanpakken.

Omleiding
Voor de fietsers is er een omleiding voorzien langs de zuidzijde van het tracé.

Natuur
Naast de mobiliteitsfunctie vormen de groene assen ook een belangrijke natuurverbinding. De Provincie wil de ecologische mogelijkheden van de bermen en de bedding beter benutten. Zo zullen er 427 nieuwe bomen worden geplant, met respect voor de omgeving en de naburige landbouwpercelen. Daarvoor moeten 18 bomen worden gerooid en zullen ook een 40-tal zieke essen verwijderd worden.

Timing en kosten
De werken gaan op 13 september van start en zullen ongeveer tot de zomer van 2022 duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. De Provincie investeert 642.560,26 euro (excl. btw) in de volledige aanpak.

Groene assen
De Vrijbosroute is een ‘groene as’, een voormalige spoorwegbedding van 20 km tussen Ieper en Langemark-Poelkapelle. Op vandaag beschikt de Provincie over 9 ‘groene assen’. De meeste hiervan werden al heringericht. Later volgen nog de Abdijenroute tussen Brugge en Maldegem, Frontzate tussen Diksmuide en Nieuwpoort en Vloethemveldzate in Zedelgem.