Provincie plant restauratie kasteel Wolvenhof (Izegem)

Izegem Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof

De Provincie heeft het kasteel Wolvenhof in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof in Izegem sinds 2011 in erfpacht van de Stad Izegem. Het gebouw bevindt zich in slechte staat en een restauratie is dringend nodig.

Geplande werken
Het vernieuwen van de buitenschil is de eerste fase van de restauratiewerken. Het project omvat de vernieuwing van de daken, de ornamenten en de cementering. Er wordt ook dubbel glas voorzien in het gebouw. De werken zijn nodig om verdere schade en verloedering van het gebouw te voorkomen.

In een tweede fase wordt ook het interieur aangepakt. Deze werken zullen gekoppeld worden aan de nieuwe invulling van het kasteel.

Nieuwe invulling
De Provincie is momenteel op zoek naar een private partner om het kasteel een nieuwe functie te geven die nuttig is voor het omliggende provinciedomein. Hierbij wordt gedacht aan kantoorruimtes in combinatie met horeca.

Timing & kostprijs
De restauratie van de buitenschil wordt geraamd op 3 miljoen euro, inclusief btw. Hiervoor werd ook al een subsidiedossier ingediend. De timing van de werken wordt geraamd op 300 werkdagen.