Provincie plant nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs Godelievebeek in Roeselare

Image
Bufferbekken

Bedoeling is om een gecontroleerd overstromingsgebied te creëren in Beitem.

 

Het gaat om vier percelen met een totaaloppervlakte van 9.090m². Door de aankoop van die gronden kan de aansluiting gemaakt worden op het bestaande bufferbekken van de stad Roeselare waardoor de buffercapaciteit wordt opgetrokken. De waterloop zal verlegd worden en een klein gedeelte kan bovendien terug opengelegd worden.

 

Op die manier kan het water afkomstig van de helling van Beitem enerzijds vertraagd en anderzijds gebufferd worden. Zo worden de woningen in de Kortwagenstraat beter beschermd worden. De Provincie investeert hierin 60.000 euro.