Provincie plant nieuw fietspad langs de Waregemstraat (Anzegem) en de Vichtseweg (Waregem)

Fietspad

Geplande werken
Het gaat hier om de aanleg van twee aanliggende enkelrichtingsfietspad met een wisselende breedte van 1,75 of 2 meter in cementbeton over een lengte van 900 meter, tussen de Oudenaardestraat (Vichte/Anzegem) en de Mosschaardstraat (Waregem).

Het traject maakt de rechtstreekse fietsverbinding tussen de dorpskern van Vichte en Waregem. De aanleg van het fietspad past in een groter werk waarbij Aquafin een nieuw gescheiden rioleringsstelselĀ aanbrengt. Aquafin is aanbestedende overheid.
Bovendien voldeed aanwezige fietsinfrastructuur niet meer aan de geldende richtlijnen van het Fietsvademecum.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 3.638.564 euro inclusief btw, waarvan 494.489 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

De werken die de Provincie voor haar rekening neemt omvatten onder andere de voorbereidende opbraak- en grondwerken, de funderingen, de aanleg van de fietspaden en een fietsoversteek.

Voor de kosten van de fietspaden zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 50 % aangevraagd worden via het Fietsfonds. Het voorziene aantal werkdagen is 235. Start van de werken is voorzien voor het voorjaar 2022.