Provincie plant heraanleg parking en terras bezoekerscentrum Duinpanne (De Panne)

parkingduinpanne

Naast bijkomende plaatsen zal ook gezorgd worden voor een meer natuurlijke duinomgeving. Dat heeft de provincieraad in haar zitting van donderdag 18 juni goedgekeurd.

Meer parkeercapaciteit

De bestaande parking wordt omgevormd tot een meer compacte parking. De oppervlakte zal verkleinen, maar tegelijkertijd worden meer parkeerplaatsen voorzien. De capaciteit wordt opgetrokken van 45 naar 65 parkeerplaatsen. Er is ook extra parking voorzien voor drie dienstvoertuigen.

Tegelijkertijd wordt ook de groenaanleg aangepakt met bomen en hagen in de parkingzone. Bezoekers zullen meer het gevoel krijgen in een natuurlijke duinomgeving te zijn.

Bus- en fietsverkeer

De werken voorzien ook een kiss-and-ridezone voor bussen aan de voorzijde van het bezoekerscentrum. Er is ook gedacht aan het fietsverkeer, met een extra fietspad tot aan de poort waar een ruime fietsenstalling komt. De parking en het nieuwe aangelegde pad zullen verlicht zijn.

Zonneterras

Ook het terras wordt meegenomen in deze werkzaamheden. Het nieuwe zonneterras wordt meer gecentraliseerd rondom het speelplein en bij de uitgang van de bar. Op die manier wordt de rustige ruimte minder verstoord en zitten bezoekers beter beschut tegen de wind.

Kosten

De kosten worden geraamd op 700.992,62 euro. De Provincie kan ook gebruiken maken van een subsidie van 96.000 euro uit het Europees Interregprogramma Vedette. De werken zullen 100 werkdagen in beslag nemen.