Provincie plant bouw van onbemand infopunt in provinciedomein De Palingbeek (Ieper)

Image
Start wandelroutes bij cafetaria Provinciedomein De Palingbeek

Het infopunt wordt voorzien op het einde van de invalsweg aan De Palingbeekstraat, ter hoogte van de cafetaria, op het kruispunt van de belangrijkste wandelwegen in het provinciedomein en zal dienen als ‘onthaalplein’ in het domein.

Hoe ziet het infopunt er uit?

Het infopunt wordt een open overkapping in hout, met een beperkte binnenruimte om groepen en individuele bezoekers te ontvangen, van ongeveer 9 m lang en 3 m breed. Het volledige onthaalpunt heeft een lengte van 42 meter.
Op de zijwanden wordt, aan de ene zijde (naar de Oude Vaart), het verhaal geschetst van de verschillende pogingen om de Oude Vaart te overbruggen. Aan de andere zijde (naar het Astrolab en het bezoekerscentrum) wordt info gegeven over de streekhistoriek: onder andere het Kasteel, de Molen en de oude boerderijen komen aan bod. Ook thema’s als ‘het Oude Bos’ en de ‘big five’ van dierenpopulatie krijgen er een plaats.

Kostprijs en termijn

De werken worden geraamd op 159.595 euro inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. Voor de uitvoering worden 50 werkdagen gerekend.
De werken aan de bovenbouw starten in het voorjaar van 2019. In een eerste fase, in het voorjaar van 2018, werd reeds de fundering en onderbouw van het infopunt aangelegd.