Provincie plant belevingsparcours in provinciedomein Bulskampveld (Beernem) en zoekt kandidaten

Provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld

Een belevingsparcours met uitstraling tot buiten West-Vlaanderen
Het belevingsparcours zal zowel in het bezoekerscentrum (in het kasteel) als in het provinciedomein lopen en zal gelinkt worden aan thema’s die nu al centraal staan in het provinciedomein, zoals bv. ‘het verborgen leven van een bos’, ‘de ongekende band tussen bomen’, ‘dieren en mensen’ enz.
Er gaat ook extra aandacht naar het wetenschappelijke aspect bij de thema’s: de bomenwebgedachte van Peter Wohlleben kan daarbij als uitgangspunt dienen.

Verder wil de Provincie dat het een uitstraling heeft voor West-Vlaanderen, maar ook daarbuiten. Het is de bedoeling dat het project, op vlak van inhoud én beleving, geen gelijke heeft in Vlaanderen of de omliggende landen.

Daarbij komt ook dat elke bezoeker het parcours op eigen tempo en eigen manier moet kunnen ontdekken: kinderen in klasverband, maar ook gezinnen, mensen met weinig kennis over de natuur, natuurliefhebbers, meerwaardezoekers enz.

Open oproep
Voor het ontwerp van het binnen- én buitenparcours en de realisatie van het binnenparcours doet de Provincie een oproep: tentoonstellingsbouwers, conceptontwikkelaars, ontwerpers enz. die zich kandidaat willen stellen, kunnen dat doen tot en met 18 juli. Meer info hierover is terug te vinden via de website www.west-vlaanderen.be/bulskampveld/opdracht. Daarna worden een aantal kandidaten uitgenodigd om een ontwerp uit te werken. Op basis daarvan wordt de uiteindelijke opdracht aan 1 kandidaat gegund.

Verschillende fases
In de eerste fase van het project wordt er, via deze oproep, een nieuw concept uitgewerkt voor het bezoekerscentrum en het buitenparcours en wordt het belevingsparcours in het bezoekerscentrum gerealiseerd.   

In een tweede fase zal ook de inrichting van het buitenparcours aan bod komen.

Kostprijs en termijn
Het bedrag voor de ontwikkeling van het volledige concept en de inrichting van het binnengedeelte is voorzien op 1.020.000 euro, btw inclusief.

Na de procedure, kan vanaf 2022 gestart worden met de realisatie. De streefdatum voor de opening is begin april 2024.

Tijd voor verandering
Bezoekerscentrum Bulskampveld opende de deuren in 2006. Dit bracht een nieuwe dynamiek teweeg in het provinciedomein. De bezoeker kon, en kan, er terecht voor een gratis bezoek aan de vaste tentoonstellingen. Heel regelmatig zijn er ook tijdelijke tentoonstellingen over natuurgelinkte thema’s.

Het publieksaanbod in het bezoekerscentrum en het domein bleef al die jaren gestaag groeien: van één maandelijkse publieksactiviteit in 2006 tot meer dan 80 activiteiten in 2019.

Na 15 jaar en een bewogen coronaperiode was het tijd voor vernieuwing, zowel in het bezoekerscentrum, als daarbuiten.

Bezoekerscijfers
Het provinciedomein ontvangt gemiddeld ongeveer 350.000 tot 400.000 bezoekers per jaar. De aantallen voor het bezoekerscentrum gingen de voorbije 15 jaar in stijgende lijn: van 80 groepen en 20.000 bezoekers in 2006 tot 550 groepen en 30.000-35.000 individuen in 2019.

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld/opdracht