Provincie plant aanleg veilig fietspad langs Luipaardstraat (Kortrijk)

Tegelijk worden ook de fietsoversteken van de Visserskaai, Luipaardstraat en Kanaalstraat veiliger gemaakt.

Geplande werken
Het project omvat de aanleg van een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt over een lengte van 100 meter langs de Luipaardstraat, tussen het huisnummer 45 en de Visserskaai. Tegelijk worden ook de fietsoversteken van de Visserkaai, Luipaardstraat en Kanaalstraat veiliger gemaakt. Dat gebeurt o.a. door de installatie van verkeerslichten met detectie en de aanleg van een fietsopstelstrook.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd 243.978 euro, inclusief btw, waarvan 234.934 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De Stad Kortrijk neemt de overige kosten op zich.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. De start van de werken is voorzien voor najaar 2022. De uitvoeringstermijn bedraagt 45 werkdagen.