Provincie plant aanleg fietsvoorzieningen in Koekelare en Gistel

Fietspad

Het project omvat de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt over een lengte van 3,1 km langs de Zandestraat, de Sint-Andriesstraat en de Schouttetenstraat in Koekelare, en de Baan Op Zande in Gistel. Er komt een gracht die zal dienen als waterbuffer.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 1,72 miljoen euro, inclusief btw, waarvan 1,65 miljoen euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De Gemeente Koekelare neemt de overige kosten op zich.

De werken die de Provincie voor haar rekening neemt, omvatten onder andere opbraakwerken, aanleg van grachten, aanleg van de fietspaden, de herinrichting van de kruispunten met fietsoversteek en groenvoorzieningen.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. De start van de werken is voorzien voor het najaar 2022. De uitvoeringstermijn bedraagt 135 werkdagen.