Provincie plant aanleg fietsstraat langs provinciedomein Damse Vaart in Brugge

Image

Het jaagpad langs de Damse Vaart werd geselecteerd als fietssnelweg, daarom wordt het pad - vanaf de Jules van Praetstraat tot aan de Fortbekeweg - heraangelegd in asfalt.
Omdat het jaagpad ook gebruikt wordt voor de bewoners van de aanpalende woningen, worden langs het pad parallelle uitwijkstroken voorzien in grasbetontegels.
In combinatie met het bestemmingsverkeer, zal de fietssnelweg aangelegd worden als fietsstraat, dit betekent dat auto’s te gast zijn langs de Damse Vaart zolang deze achter de fietsers blijven rijden en met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

De werken zijn gekoppeld aan de geplande werken van netbeheerder Elia voor het plaatsen van hoogspanningskabels langs het pad.

Kostprijs en termijn

De werken worden geraamd op 398.670 euro inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.
De opdracht omvat onder andere de opbraakwerken vanaf de Gemeneweidestraat tot aan de Fortbekeweg, het voorzien van een nieuwe inrit ter hoogte van de Jules van Praetstraat, de aanleg van nieuwe wegen in asfalt met aan weerszijden van de weg grasbetontegels en het plaatsen van antiparkeerpalen. Netbeheerder Elia neemt de opbraakwerken vanaf de Jules van Praetstraat tot aan de Gemeneweideweg in Brugge voor zijn rekening.

Voor de uitvoering worden 40 werkdagen gerekend. De werken starten in het voorjaar van 2019.
In een tweede fase, in 2020, wordt een wandel- en fietsverbinding op de Dam in Brugge aangelegd en wordt ter hoogte van de Dam en het kruispunt met de Jules van Praetstraat een onthaalpunt gerealiseerd.