Provincie plant aanleg fietspaden langs Poperingestraat in Vleteren

Image
fietspad

Het gaat over de tweede (en laatste) fase van de fietsverbinding Poperinge-Woesten. De opdracht bestaat uit de aanleg van aanliggende enkelrichtingsfietspaden met een breedte van 1,50 m en een lengte van 1,4 km, langs de Poperingestraat tussen de N8 en de Burgweg. De fietspaden worden aangelegd in rode betonstraatstenen. Daarnaast worden markeringen en signalisatie voor fietsers aangebracht en is er groenaanleg voorzien.

In een eerste fase (2017) werd een dubbelrichtingsfietspad, over een afstand van 3,6 km langs de Woestenseweg in Poperinge aangelegd tussen de N321 en de Burgweg/Elzendammestraat.

Raming en termijn
De werken voor de tweede fase worden geraamd op zo’n 3.489.058 euro inclusief btw, waarvan 274.413 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.
Aquafin/De Watergroep neemt 3.089.091 euro voor zijn rekening. De stad Ieper en de gemeente Vleteren dragen respectievelijk 24.680 euro en 100.873 euro bij.

Voor de kosten van het fietspad zelf zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % aangevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.

Voor de uitvoering worden 220 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor de zomer van 2018.

Meer info
kabinet gedeputeerde voor mobiliteit en weginfrastructuur, Franky De Block
franky.deblock [at] west-vlaanderen.be of 050 40 73 33