Provincie plant aanleg fietspaden langs Gitsbergstraat in Hooglede

Image
fietspad

Het gaat over vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 m breed, naast de bestaande te behouden bomenrij, langs beide zijden van de Gitsbergstraat in Hooglede.
De fietspaden worden aangelegd in een cementbetonverharding en verhoogd tot het niveau van de bestaande rijweg. Naast de fietspaden wordt een veiligheidsberm aangelegd met een nieuwe langsgracht.

Raming en termijn
De werken worden geraamd op zo’n 546.569 euro inclusief btw, waarvan 447.322 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en 99.247 euro ten laste van de gemeente Hooglede. De werken ten laste van de Provincie omvatten onder andere het rooien van bomen en beplantingen, het ruimen en dempen van de grachten, het trekken van nieuwe grachten en de aanleg van de fietspaden en de bestrating.

Voor de kosten van het fietspad zelf zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 40 % aangevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.

Voor de uitvoering worden 80 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2018.

Meer info
kabinet gedeputeerde voor mobiliteit en weginfrastructuur, Franky De Block
franky.deblock [at] west-vlaanderen.be of 050 40 73 33