Provincie plant aanleg fietspaden langs de Groenestraat (Zedelgem)

shutterstock_1885496.tif

Geplande werken
Het gaat hier om de aanleg van fietssuggestiestroken in de Groenestraat tussen de Loppemsestraat en de Jos Vereeckestraat, en twee vrijliggende enkelrichtingsfietspaden met een breedte van 1,75 meter in asfalt, tussen de Jos Vereeckestraat en de Brugsestraat, over een totale lengte van 2 km.

Het traject maakt de rechtstreekse fietsverbinding tussen de dorpskern van Zedelgem en de N32. De aanleg van het fietspad past in een groter werk waarbij Aquafin een nieuw gescheiden rioleringstelsel aanbrengt. Aquafin is aanbestedende overheid.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 6.409.394 euro inclusief btw, waarvan 1.052.042 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

De werken die de Provincie voor haar rekening neemt omvatten onder andere de voorbereidende opbraak- en grondwerken, de aanleg van fietssuggestiestroken, de aanleg van de langsgracht (tussen de rijweg en de fietspaden), de fietspaden en de groenvoorziening.

Voor de kosten van de fietspaden zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 50 % aangevraagd worden via het Fietsfonds.

Het voorziene aantal werkdagen is 375, exclusief eventueel verlet voor archeologisch onderzoek. Start van de werken is voorzien voor het voorjaar 2022.