Provincie plant aanleg fietspad langs Guldenspoorpad in Avelgem

Image
Fietser Guldensporenpad

Het gaat om de tweede (en laatste) fase van de inrichting van de spoorwegbedding in Avelgem. De opdracht bestaat uit de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 3 m over een afstand van 2 km, tussen de Kouterlosstraat en het Stationsplein en van de Doorniksesteenweg tot aan de fietsersbrug over de Schelde.

In een eerste fase wordt over een afstand van 220 m een fietspad aangelegd ter hoogte van de voormalige stationsomgeving in Avelgem. Het nieuwe fietspad zal hierop aansluiten.

Raming en termijn
De werken voor de tweede fase worden geraamd op 595.145 euro inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.
Voor de uitvoering worden 100 werkdagen gerekend. De startdatum voor de werken is nog niet gekend, omwille van een beroep vanuit Natuurpunt over de soort verharding die zou gebruikt worden.

Detail van de werken
De werken omvatten onder andere de nodige opbraak- en grondwerken, de aanleg van het fietspad in asfalt en het inzaaien van bermen en hooilanden in gras.

Het Guldenspoorpad
Het Guldenspoorpad is een voormalige spoorlijn die Marke met Zwevegem verbindt. Het is een veelgebruikte fietsverbinding voor werknemers, scholieren en voor recreatieve fietsers.
Het tracé van de oude spoorwegbedding is opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of het werk.

Meer info
kabinet gedeputeerde voor mobiliteit, Franky De Block
[email protected] of 050 40 73 33

kabinet gedeputeerde voor infrastructuur, Bart Naeyaert
[email protected] of 050 40 32 47