Provincie plant aanleg fietspad langs de A. Ruzettelaan (Blankenberge)

Fietspad

Geplande werken
Het gaat om de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 4 m vanaf de Gadeynehelling tot voorbij de N34 in betonverharding en enkelrichtingsfietspaden van 1,7 m vanaf de Gadeynehelling tot de Prinsenlaan, over een totale lengte van 1 km.

Het traject maakt de verbinding tussen de Prinsenlaan in het centrum van Blankenberge en de N34. De aanleg van het fietspad past in een groter werk waarbij Farys een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanbrengt. Farys is aanbestedende overheid. Bovendien wordt het wegdek volledig vernieuwd.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 4.866.072 euro, inclusief btw, waarvan 393.663 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

De werken die de Provincie voor haar rekening neemt omvatten onder andere de voorbereidende opbraak- en grondwerken, de funderingen, de aanleg van de fietspaden en het aanplanten van groen.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De start van de werken is voorzien in de loop van 2022. De uitvoeringstermijn bedraagt 250 werkdagen.