Provincie plant aanleg fietspad langs de Kortemarkstraat (Torhout)

Fietspad

Geplande werken
De opdracht is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, Fluvius en de Stad Torhout. Het omvat de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in betonverharding van 2,5 m breed tussen de Kasteelbeek (gemeentegrens met Kortemark) en de Kruiskensstraat, over een traject van 2,5 km. Tussen het fietspad en de rijweg wordt een veiligheidsstrook van 2 m breed gerealiseerd met extra groen.

Het traject maakt de verbinding tussen Torhout en Kortemark. Het kadert in een groter project waarbij het wegdek van de Kortemarkstraat volledig wordt vernieuwd. Fluvius en de Stad Torhout zorgen voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Stad Torhout is de aanbestedende overheid.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 3.980.922 euro, inclusief btw, waarvan 995.783 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

De werken die de Provincie voor haar rekening neemt omvatten onder andere de voorbereidende opbraak- en grondwerken, de funderingen, de aanleg van de fietspaden en het aanplanten van groen.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De start van de werken is voorzien in de loop van 2022. De uitvoeringstermijn bedraagt 150 werkdagen.