Provincie plant aanleg fietspad langs de Grotestraat/Prins Leopoldstraat (De Haan)

Fietspad

Geplande werken
Het gaat om de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt met een breedte van 2,5 m over een traject van 3,2 km. Asverschuivingen, middengeleiders, het visueel versmallen van de rijweg door witte belijning en verticale groenelementen moeten zorgen voor een betere verkeersveiligheid.

Het project kadert in een groter geheel waarbij de rijweg wordt vernieuwd en er een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd door Farys/TMVW. Verder worden de grachten breder gemaakt zodat ze meer water kunnen opnemen.

Toeristische troef
De Prins Leopoldstraat/Grotestraat verbindt De Haan via Zuienkerke met de Brugsesteenweg (N307). Op de N307 ligt reeds een dubbelrichtingsfietspad naar Brugge. Het aan te leggen fietspad zal hierop aansluiten en zorgt dus mede voor de veilige verbinding tussen De Haan en het centrum Brugge. Daarom wordt er langs het traject een rustpunt gecreëerd en voorzien van twee banken.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 3.417.840 euro, inclusief btw, waarvan 1.407.661 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

De werken die de Provincie voor haar rekening neemt omvatten onder andere de voorbereidende opbraak- en grondwerken, de funderingen, de aanleg van de fietspaden en het aanplanten van groen.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De start van de werken is voorzien in de loop van 2022. De uitvoeringstermijn bedraagt 220 werkdagen.