Provincie plant aanleg fietspad langs de Egemsesteenweg (Tielt)

shutterstock_1885496.tif

Geplande werken
Het gaat om de eerste fase van de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Egemsesteenweg. Tussen de Ringlaan in Tielt tot het einde van het woonlint richting Pittem, een traject van 1 km, worden twee enkelrichtingfietspaden in asfalt met een breedte van 1,75 m aangelegd. De rijweg wordt volledig vernieuwd en er komt ook een nieuwe middengeleider.

Er worden voor de aanleg van het fietspad 28 bomen gerooid. Ook voor de andere werken worden er nog 15 bomen gerooid. Als compensatie worden in totaal 44 nieuwe bomen aangeplant langs het fietspad.

Het volledige traject van de Egemsesteenweg is 4 km lang en verbindt Tielt met de Pittemse deelgemeente Egem. In het project zal Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Aquafin is de aanbestedende overheid.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 2.655.204 euro, inclusief btw, waarvan 590.898 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

De werken die de Provincie voor haar rekening neemt omvatten onder andere de voorbereidende opbraak- en grondwerken, de funderingen, de aanleg van de fietspaden en het aanplanten van groen.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De start van de werken is voorzien in de loop van 2022. De uitvoeringstermijn bedraagt 210 werkdagen.