Provincie plant aanleg fietspad langs de Bruggesteenweg (Ruiselede)

Fietspad

Geplande werken
Het gaat om de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,5 m in asfalt  over een lengte van 1,6 km langs de Bruggesteenweg vanaf de Predikerenstraat tot de Krommekeerstraat. De veiligheidsstrook tussen de rijweg en het fietspad is 1,5 m breed. Ter hoogte van het kruispunt Bruggesteenweg en Predikerenstraat wordt het bestaande dubbelrichtingsfietspad voorlopig een enkelrichtingsfietspad. Wanneer het aansluitend project Bruggesteenweg- Torenweg in realisatie gaat, loopt dit dubbelrichtingsfietspad verder richting Beernem.

Met de aanleg van het fietspad gaat de derde fase in van de werken Bruggesteenweg-Doomkerke. In eerdere fasen werden al fietspaden aangelegd langs de Bruggestraat-Bruggesteenweg in Ruiselede, tussen het kruispunt met de Tieltsesteenweg en de Balgerhoekstraat in Wingene en tussen het kruispunt met de Abeelstraat en de Scheidingsstraat in Ruiselede. 

Aquafin en de gemeente Ruiselede werken samen voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Aquafin is de aanbestedende overheid.

Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 10.493.078 euro, inclusief btw, waarvan 634.125 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

De werken die de Provincie voor haar rekening neemt omvatten onder andere de aanleg van de fietspaden en het aanplanten van groen.

De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen. De werken zullen in de loop van 2022 starten en zullen 455 werkdagen duren.