Provincie plant aankoop gronden in kader van PRUP ‘Openruimtekamers Gavers en Esser’ (Deerlijk/Harelbeke)

Image
Zicht op het meer met boom op de voorgrond

De percelen hebben een totale oppervlakte van 2,44 ha en zullen dienen om gronden, gelegen in de onteigeningszone van het PRUP, te compenseren.
De aankoopprijs bedraagt 225.986,75 euro. Het zijn de eerste percelen die voor dit project aangekocht worden.

‘Grondenbank’ in samenwerking met de VLM

In functie van het PRUP werkt de Provincie samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor de oprichting van een ‘grondenbank’. Het is de bedoeling om de landbouwers, die getroffen worden door de bijkomende bestemming van het natuurgebied en de uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, een compensatie te bieden. De ‘grondenbank’ werkt met een zogeheten ‘projectgebied’ en een ‘zoekgebied’.

De VLM werd gemachtigd om, in opdracht en met financiële middelen van de Provincie, op het terrein landbouwpercelen aan te kopen. Percelen die in het projectgebied worden aangekocht, zijn ten behoeve van de uitbreiding van het provinciedomein en worden overgedragen aan de Provincie. Percelen die aangekocht worden in het zoekgebied, worden als compensatie aangeboden aan de getroffen landbouwers.

PRUP ‘Openruimtekamers Gavers en Esser

Op donderdag 23 maart keurde de provincieraad van West-Vlaanderen de definitieve vaststelling van het PRUP ‘Openruimtekamers Gavers en Esser’ goed.
Het plan beoogt enerzijds de uitbreiding van het provinciaal domein De Gavers: deels als natuurgebied en deels als gebied voor zachte recreatie. De totale uitbreiding van het domein komt neer op zo’n 46 hectare.

Anderzijds wordt ingezet op het behouden van bepaalde gronden voor grondgebonden beroepslandbouw, zowel in de ‘openruimtekamer’ van de Gavers als in de ‘openruimtekamer’ Esser, het landbouwgebied tussen de E17 en het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Bij de uitbreiding van het provinciedomein wordt ook een gecontroleerd overstromingsgebied voorzien. Ook de aanleg van een wandel- en fietspad tussen de Gavers en het kanaal Bossuit-Kortrijk en de plannen rond mobiliteit om onder andere het provinciedomein De Gavers verkeersvrij te maken, vormen een onderdeel van het uitvoeringsplan.

Voor de prioritaire zones, onder andere het gedeelte van de uitbreiding van het domein voor de provinciale natuur- en milieueducatieve werking en voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, is een onteigeningsplan voorzien.