Provincie plant 2 ha bos aan in provinciedomein Bergelen (Wevelgem)

Het provinciedomein is een groenpool in het stedelijk gebied Wevelgem-Kortrijk. Tijdens deze actie zal in totaal 2 ha nieuw bos aangeplant worden: 1,2 ha werd reeds aangeplant, vandaag wordt het resterende stuk van 0,8 ha aangeplant.

Het perceel bevindt zich ten zuiden van Bergelenput, ter hoogte van de straat ‘Bergelen’.

Aanplant volgens QD-methode
Voor 6.000 m2 wordt de QD-methode toegepast, waarbij bomen en struiken als eilandjes worden aangeplant. In totaal wordt zo 10 à 15% van deze oppervlakte beplant. De overige 85% blijft ongemoeid. Dit biedt voordelen voor de natuur: meer ruimte zorgt voor meer biodiversiteit. Deze methode geeft evenveel kans op de ontwikkeling van een kwaliteitsvol bos, maar met minder werk.

De overige 2.000 m2 krijgt een traditionele beplanting. In totaal gaat het om zo’n 2.265 planten, waaronder eik, beuk en struiken zoals meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, rode kornoelje, aalbes, inlandse vogelkers en hazelaar.

Uitbreiding domein 
Er staat meer op stapel in het provinciedomein Bergelen. De aantrekkingskracht van dit domein is doorheen de jaren fors toegenomen en daarom ging de Provincie op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. In dat kader werd onlangs 6 ha bijkomende grond aangekocht.