Provincie past meerjarenplanning 2020-2025 aan voor werkjaar 2024

Raadzaal in het Provinciehuis Boeverbos

De meerjarenplanning werd aangepast voor de realisatie van nieuwe blikvangers in het komende werkjaar 2024. Het beleid voor de komende periode is vooral een praktisch beleid, een beleid op maat van de vragen en problemen die zich in West-Vlaanderen stellen: investeringen in fietsinfrastructuur, economie, veiligheid, waterbeheersingswerken, landbouw en de toeristische sector. De beleidsdoelstellingen blijven geïnspireerd door de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s.

Exploitatie-uitgaven
Tijdens de periode 2020-2025 bedraagt het exploitatiebudget 972.872.494 euro. Specifiek voor 2024 bedraagt dat budget 194.726.672 euro.

Investeringen
De deputatie maakt met dit meerjarenplan de resolute keuze om voluit te gaan voor een investeringslegislatuur. In het meerjarenplan gaat de Provincie West-Vlaanderen 333.986.641 euro investeren, waarvan 87.629.314 euro in het volgende werkjaar 2024. De belangrijkste investeringen aan het eigen patrimonium zijn o.a. nieuwe fietspaden, de aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens, de restauratie van het Provinciaal Hof, de uitbreiding van het provinciedomein De Gaver en het beheer van onze kanalen.

Provinciebelastingen
In 2024 worden de provinciebelastingen niet verhoogd, enkel geïndexeerd.

In bijlage een overzicht van alle belangrijkste investeringen.