Provincie past meerjarenplanning 2020-2025 aan voor werkjaar 2023

Provinciehuis Boeverbos

Het beleid voor de komende periode is vooral een praktisch beleid, een beleid op maat van de vragen en problemen die zich in West-Vlaanderen stellen: investeringen in fietsinfrastructuur, economie, veiligheid, waterbeheersingswerken, landbouw en de toeristische sector.

De beleidsdoelstellingen blijven geïnspireerd door de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s.

Exploitatie-uitgaven
Tijdens de periode 2020-2025 bedraagt het exploitatiebudget 965.263.756 euro. Specifiek voor 2023 bedraagt dat budget 182.893.656 euro.

Investeringen
De deputatie maakt met dit meerjarenplan de resolute keuze om voluit te gaan voor een investeringslegislatuur. In het meerjarenplan gaat de Provincie West-Vlaanderen 310.596.897 euro investeren, waarvan 79.108.220 euro in het volgende werkjaar 2023.

De belangrijkste investeringen aan het eigen patrimonium zijn o.a. de uitbreiding van de fietsnetwerken en –snelwegen, de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, de uitvoering van het masterplan voor het provinciaal onderzoekscentrum Inagro in Roeselare, het nieuwe ‘House of Manufacturing’ in Kortrijk en de uitbreiding van provinciedomein De Gavers in Harelbeke.

Provinciebelastingen
In 2023 worden de provinciebelastingen niet verhoogd, enkel geïndexeerd. 

Een overzicht van enkele blikvangers kan je hier vinden.