Provincie past meerjarenplanning 2020-2025 aan voor werkjaar 2022

AdobeStock_50031720.jpg

De meerjarenplanning werd aangepast voor de realisatie van nieuwe blikvangers in het komende werkjaar 2022.

Het beleid voor de komende periode is vooral een praktisch beleid, een beleid op maat van de vragen en problemen die zich in West-Vlaanderen stellen: investeringen in fietsinfrastructuur, economie, veiligheid, waterbeheersingswerken, landbouw en de toeristische sector.

De beleidsdoelstellingen blijven geïnspireerd door de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s.

Exploitatie-uitgaven
Tijdens de periode 2020-2025 bedraagt het exploitatiebudget 920.647.735,34 euro. Specifiek voor 2022 bedraagt dat budget 160.198.657,24 euro.

Investeringen
De deputatie maakt met dit meerjarenplan de resolute keuze om voluit te gaan voor een investeringslegislatuur. In het meerjarenplan gaat de Provincie West-Vlaanderen 288.610.011,91 euro investeren, waarvan 63.804.095,21 euro in het volgende werkjaar 2022.

De belangrijkste investeringen aan het eigen patrimonium zijn de uitbreiding van de fietsnetwerken en –snelwegen en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, renovatiewerken aan het Provinciaal Hof in Brugge, investeringswerken aan de campussen van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk en woonbeleid.

Provinciale belastingen
In 2022 worden de provinciebelastingen niet verhoogd, enkel geïndexeerd.

Algemene provinciebelasting: 43 euro voor een gezin (+1 euro tov 2021),  23 euro voor een alleenstaande, 19 euro voor alleenstaanden met een verhoogde tegemoetkoming en 34 euro voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming. Leefloners worden vrijgesteld.

Provinciebelastingen op bedrijven: basistarief tot 1.000m² wordt geïndexeerd tot 112 euro (+1 euro tov 2021). Van 1.001 m² tot 10.000 m² komt er 18 cent per m² bij, 15 cent voor bedrijven van 10.001 tot 500.000m². Bedrijven boven de 500.000m² zijn vrijgesteld.

De Provinciebelasting op tweede verblijven: 129 euro per tweede verblijf (+1 euro ten opzichte van 2021).

Onroerende voorheffing wordt in 2022 gehouden op 186,22 opcentiemen.

Lees hier meer over de belangrijkste investeringen van 2022