Provincie organiseert inspraakmoment over toekomst provinciedomein Raversyde (Oostende) op zaterdag 26 januari

Image
Luchtfoto van provinciedomein Raversyde

Ze organiseert daarom een periode van publieke raadpleging en een inspraakmoment op zaterdag 26 januari in OC Ter Yde in Oostende.

De inspraakperiode loopt van maandag 14 januari tot en met vrijdag 15 maart. Dan kunnen geïnteresseerden de start- en procesnota inkijken in het provinciehuis Boeverbos (Sint-Andries), in de Stadsbalie Oostende en via de website www.west-vlaanderen.be/prupraversyde.

Burgers kunnen hun ideeën kenbaar maken via de website, per e-mail of brief of tijdens het inspraakmoment op zaterdag 26 januari. Daarna worden de ideeën en adviezen van burgers en adviesinstanties verzameld en verwerkt tot een nota die de verdere focus van het project bepaalt.

De bevraging en het inspraakmoment passen in de opmaak van een PRUP om een toekomstvisie uit te werken voor provinciedomein Raversyde.
Op donderdag 22 november 2018 keurde de deputatie van de Provincie de startnota van het PRUP goed. De startnota is een eerste stap om te komen tot een toekomstvisie.

Nieuwe onthaalinfrastructuur en aanpassing van bestaande gebouwen

De Provincie wil een nieuw centraal onthaalgebouw waarin zowel het onthaal voor ‘ANNO 1465’ als voor ‘Atlantikwall’ kan samengebracht worden. Hier zou ook ruimte voorzien kunnen worden voor de cafetaria, leslokalen, vergaderzalen en kantoren.

Het bestaande onthaalgebouw van ‘ANNO 1465’ zou omgebouwd kunnen worden tot depotruimte, een expertisecentrum voor wetenschappelijk onderzoek en een conciërgewoning.

Verder zou het bunkerhuis aan de Duinenstraat omgebouwd kunnen worden tot een educatieve ruimte voor onder andere workshops en expo’s.

Nieuwe toegangspoort vanaf de Zeedijk

Omdat er momenteel vanop de Zeedijk geen volwaardige toegang tot het provinciedomein is, zijn er plannen om het domein vanaf daar te ontsluiten via een nieuwe noordelijke toegangspoort met bijvoorbeeld een onthaalplein.

De zuidelijke toegangspoort, die momenteel dienst doet als hoofdtoegang, zou beter verbonden moeten worden met het centrale onthaalgebouw, zodat er een duidelijke noord-zuidas ontstaat tussen de twee toegangspoorten.

Verder wordt ook onderzocht of de toegang voor auto’s naar deze ingang rechtstreeks kan gebeuren via de Nieuwpoortsesteenweg, in plaats van via de rotonde aan de Kalkaertweg.

Praktisch - Plannen en documenten inkijken/raadplegen

Wanneer: van maandag 14 januari tot en met vrijdag 15 maart
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge
- Stadsbalie Oostende, Vindictivelaan 1 in Oostende
- via de www.west-vlaanderen.be/prupsraversyde

Praktisch - Inspraakmoment

Wanneer: zaterdag 26 januari, doorlopend tussen 13.30 uur en 16 uur
Waar: OC Ter Yde, Duinenstraat 172 in Oostende

www.west-vlaanderen.be/prupraversyde