Provincie opent nieuwe wandelverbinding Kerkebeekpad (Zedelgem)

De nieuwe wandelverbinding vormt een ontbrekende schakel tussen het bestaande wandelnetwerk van Westtoer en het wandelpad van Natuurpunt in Doeveren. Via het Kerkebeekpad kunnen wandelaars de verbinding maken met het wandelpad Klokhof-Pierlapont zonder dat ze via de straat moeten wandelen. De wandelverbinding werd aangelegd langs het bufferbekken Pierlapont, op gronden van de Provincie, om overtollig wateroverlast van de Kerkebeek op te vangen. Om de natuur voldoende rust te geven, is slechts een deel van het natuurgebied toegankelijk.

Bufferbekken Pierlapont
Het bufferbekken Pierlapont werd in 2005 aangelegd om wateroverlast bij overstromingen van de Kerkebeek in Loppem te beperken. Het heeft een opvangcapaciteit van 35.000 m3 Sinds de aanleg heeft het bekken zich spontaan ontwikkeld tot een prachtig stukje natuur. De schrale, natte zandgrond was een ideale kiembodem voor zeldzame moerasplanten, zoals veenmos. Het beheer van het bekken gebeurt met een moerasmaaier en is gericht op een maximale  afwisseling van kort gehouden grasland en ruigere stukken. De opslag van bomen wordt zoveel mogelijk vermeden. In het riet broeden moerasvogels zoals rietgors en kleine karekiet.