Provincie opent nieuwe schietstand in Zedelgem

Nieuwe schietstand voor politiediensten

Deze zal gebruikt worden voor opleidingen en trainingen. Daarnaast werd ook een oefenbaan aangelegd voor de veiligheidsdiensten en werd de huidige parking uitgebreid. 

Nieuwe infrastructuur
De schietruimte bestaat uit twee afzonderlijke schietstanden met lengte van 30 meter die tegelijk door twee gebruikers kunnen gebruikt worden voor schietoefeningen en is aangepast aan de kalibers van munitie die door de politiediensten worden gebruikt. Er zijn ook technische ruimtes voor wapenonderhoud, wapenkamers en diverse bergruimtes voorzien.

Daarnaast is er een multidisciplinaire ruimte die in eerste instantie als trainingszaal voor oefeningen zonder vuurwapens zal ingericht worden. Tevens zijn er vijf kleedkamers met douches aanwezig.

Het gebouw beschikt ook over een leslokaal met alle mogelijke didactische middelen en een wachtruimte voor de cursisten/studenten. Naast de bouw van een schietstand werd ook een oefenbaan aangelegd voor de veiligheidsdiensten en werd de huidige parking uitgebreid. 

Noodzaak van een schietstand voor de politiediensten
De Provincie West-Vlaanderen neemt haar verantwoordelijkheid op vlak van veiligheid op. De voormalige schietstand van de West-Vlaamse Politieschool was gevestigd in Assebroek en was dringend aan vervanging toe. Een schietstand op de site van het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten is niet enkel praktischer, maar eveneens onontbeerlijk om de studenten op te leiden en de korpsen de kans te geven om te blijven trainen op hun technieken rond geweldsbeheersing en schieten. Op die manier kan de West-Vlaamse Politieschool eveneens verder kwalitatieve schietopleidingen blijven aanbieden. Daarnaast kan de oefenbaan gebruikt worden om realistische scenario’s te oefenen tijdens opleidingen voor alle veiligheidsscholen gevestigd op de site. 

De bouw van de schietstand voor de West-Vlaamse Politieschool en de oefenbaan kadert binnen het globale masterplan voor de site dat voorziet in de ombouw van de voormalige militaire school voor onderofficieren tot een multidisciplinair opleidingscentrum en kenniscentrum voor de veiligheidsdiensten. In het verleden werd al een simulatiehuis gebouwd en werd de globale basisopleidingsinfrastructuur (leslokalen, refter, auditorium enz.) volledig gerenoveerd.

Kostenplaatje
De totale kostprijs bedraagt 7,8 miljoen euro. De Provincie West-Vlaanderen neemt hiervan 6 miljoen euro voor haar rekening. De Provincie zal verder jaarlijks de facilitaire vzw, die instaat voor het beheer van de volledige site, steunen met een bedrag van 329.000 euro. Daarnaast stappen ook de West-Vlaamse diensten van de federale politie en de West-Vlaamse politiezones Brugge, Damme/Knokke-Heist, Het Houtsche en Regio Tielt mee in het project met een engagementsverklaring voor het gebruik van de schietstand voor een bepaalde periode. Zij zorgen op die manier ook voor een ondersteuning bij de financiering van het project. De West-Vlaamse Politieschool kan op die manier eveneens 1,8 miljoen euro in het project investeren. De schietstand wordt enkel verhuurd aan politiediensten of diensten werkzaam binnen de (publieke) veiligheid.