Provincie opent nieuwe natuurzone met uitkijkpunt in provinciedomein Atlantikwall Raversyde (Oostende)

Het gaat om de zone net ten oosten van het dorp Raversijde, tussen de Duinenweg en een smalle duinengordel langs de Kustlaan. Dat was vroeger een camping en wordt nu door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) in erfpacht gegeven aan de Provincie. 

Uitgevoerde werken
Met de heraanleg van de zone is de oorspronkelijke vochtige duinpanne hersteld. Door het herstel van de oorspronkelijke bodempeilen ontstaat er meer ruimte voor natte natuur. Met de vrijgekomen gronden werd de duinengordel aangevuld. Zo is de natuurlijke kustverdediging versterkt.

Recreatieve ruimte
Door de uitbreiding kunnen bezoekers van het provinciedomein het oorspronkelijke duinengebied (her)ontdekken. Een nieuw wandelpad brengt de wandelaar langs de bunker die zoals oorspronkelijk terug in de duinen werd ingebed. Bovenop de bunker is een uitkijkpunt gemaakt van waarop men een blik van 180 graden kan werpen op de zee en het domein. Dit najaar komen er naast de bunker nog nieuwe speelelementen. Erfgoed, natuur en spelen worden zo op een unieke en natuurlijke wijze met elkaar verweven.

Batterij Antwerpen
De nieuwe natuurzone maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog deel uit van Batterij Antwerpen. Deze werd gebouwd door de Duitse troepen, net zoals de nabijgelegen Batterij Aachen gelegen op de Atlantikwall Raversyde. Ze  werd samen met andere batterijen ingezet om de haven van Oostende te beschermen en geallieerde landingen te vermijden, maar ook als geschut ter ondersteuning van de troepen op het Westelijk front. De bomvrije schuilplaats, de bunker, is nu de eyecatcher van het gebied. 

Open Monumentendag
Tijdens Open Monumentendag, op zondag 10 september, wordt het nieuwe gebied en haar geschiedenis extra in de kijker gezet. Die dag staan er vertelwandelingen met acteurs, diverse workshops en straattheater op het programma. Vanop het uitkijkpunt zullen bezoekers met historische kijkers naar de zee kunnen staren. 

Kostprijs 
Voor het uitvoeren van de werken voorzag de Provincie een budget van ruim 500.000 euro. De Provincie kreeg hiervoor een Vlaamse subsidie toegekend van ruim 150.000 euro. Het plan werd in nauw overleg met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Agentschap Natuur & Bos (ANB), en het MDK uitgewerkt. Ook de bewoners en de jeugddienst van Oostende werden betrokken bij het project. Het past binnen de principes van het natuurbeheerplan, opgesteld in 2018 door ANB.